مکان های مذهبی شهر ترابزون

مکان های مذهبی شهر ترابزون

مسجد فاتح (Fatih)

مهم ترین مسجد شهر است که در منطقه ارتاهیسار قرار دارد. ساختمان این مسجد در قرن دهم بر روي بقایاي معبدي از دوران
قدیم رومیان ساخته شده و در طی قرن هاي ۱۲ تا ۱۴ بازسازي شد. در ابتدا ، از این مسجد به عنوان کلیسا استفاده می شده
است، اما در زمان محمد دوم این مکان تبدیل به مسجد شد. مسجد فاتح داراي نمونه هاي زیبایی از خط عثمانی است.

مسجد گلبهار خاتون (Hatun Gulbahar The)

زیباترین مسجد شهر است که در منطقه ارتاهیسار (Ortahisar)در شمال شهر قرار دارد. این مسجد را سلیم گریم (the Selim
Grim)در سال ۱۵۱۴ به یاد بود مادرش گلبهار خاتون ساخته و یک مناره به سبک مناره هاي مساجد عثمانی در ضلع غربی آن قرار
دارد.

مسجد اسکندر پاشا (pasha Iskender)

در مرکز شهر در میدان تقسیم (Taksim)قرار دارد. فرماندار شهر ، اسکندر پاشا این مسجد را در قرن شانزدهم ساخت و مقبره
وي هم در این مسجد قرار دارد. این بنا در طول زمان بازسازي شده و به شکل امروزي اش در آمده و در ساخت این مسجد از
سنگ استفاده شده است.

مسجد کارشی (Mosque Carsi)

در منطقه کمر التی کارشی در مرکز شهر قرار دارد. این مسجد را یکی از فرمانداران شهر ، در سال ۱۸۳۹ با سنگ هاي تراش
خورده زیبا ساخته است.

کلیساي سنت آن (Church Ann Saint)

قدیمی ترین کلیساي باقی مانده در شهر است. در سال ۱۴۱۶ ، این کلیسا تبدیل به مسجد و در سال ۱۹۲۳ صدمات زیادي به آن
وارد شد. اکنون بقایاي این ساختمان باقی است، در آن قفل شده و تنها امکان مشاهده نماي خارجی آن ممکن است.

کلیساي سانتا ماریا (Church Maria Santa)

به دستور سلطان عبدوالمسید (Abdulmecid)بین سال هاي ۱۸۶۹ تا ۱۸۷۴ ساخته شده و در مرکز شهر قرار دارد.

صومعه سوملا (مکا)(Monastery Sumela)(Macka)

در پارك ملی آلتیندر ، در فضاي طبیعی بسیار زیبایی در پنجاه کیلومتري جنوب ترابزون و در لبه صخره هاي دره معروف مکا قرار
گرفته است . این صومعه ارتودوکس یونانی در ارتفاع ۱۲۰۰ متري بالاتر از سطح دریا قرار دارد و در سال ۳۸۶ بعد از میلاد ، در
طول دوران امپراتوري تئودوسیوس اول (Theodosius )ساخته شد.
این صومعه در طول دوره هاي مختلف ، چندین بار تعمیر و مرمت شده است و در قرن سیزدهم به شکل امروزي خود درآمده .
مجموعه صومعه شامل یک کلیساي بزرگ ، چندین کلیساي کوچک ، اتاق مطالعه ، کتابخانه و … است. دیواره هاي داخلی و بیرونی
کلیساي اصلی با نقاشی هاي دیواري تزئین شده اند.
کلیساي اصلی عروج مریم مقدس (Virgin the of Assumption the of Curch The)و مجموعه صومعه ، پنج طبقه است و در
مجموع ۷۲ اتاق دارد و از طبقه بالاي آن به عنوان گالري و اتاق دیده بانی استفاده می شده است. تمام ساختمان و دیواره هاي آن ،
پر از نقاشی آبرنگ هستند. قسمتی از ساختمان، از صخره بیرون زده است. در جلوي این کلیسا چشم انداز زیبایی از دره قرارگرفته و پشت آن ، کوه هاي صخره اي تیز قرار دارد.

صومعه کایماکلی (Monastery Kaymakh)

در بالاي بز تپه (Boztepe)در سه کیلومتري جنوب شرقی ترابزون قرار دارد. این صومعه ارمنی ، کلیسا ، برج ناقوس در سمت
شمال غربی ، و یک محراب نزدیک ضلع جنوب شرقی دارد. در حال حاضر ، کلیساي اصلی بدون سقف است و برج ناقوس آن ویران
شده است، تنها محراب آن سالم مانده که در سال ۱۴۲۴ ساخته شد.

صومعه کوستال (Monastery Kustul)

در سال ۱۷۵۲ تاسیس شد و در ۳۰ کیلومتري جنوب شرقی ترابزون قرار دارد. این بنا بعد از آتش سوزي سال ۱۹۰۶ بازسازي
شد. در نهایت در ۱۷ ژانویه ۱۹۲۳ ، زمانی که راهبه ها همراه با بقیه یونانی ها به یونان بازگشتند، تعطیل شد.