مکان های فرهنگی شهر ترابزون

مکان هاي فرهنگی شهر ترابزون ترکیه

موزه ترابزون (Musseum Trabzon)

در مرکز شهر قرار دارد و مجموعه اي جالب از تاریخچه منطقه از جمله صنایع دستی متعلق به دوره بیزانس ها را به نمایش
گذاشته است.این موزه در سال ۲۰۰۱ تاسیس شده است. ساختمان موزه در اوایل دهه ۱۹۰۰ به سبک معماري ایتالیایی ساخته
شده و بسیاري از مواد به کار رفته در آن از ایتالیا آورده شده است. ساختمان این موزه سه طبقه دارد : در زیرزمین آثار باستان
شناسی ، طبقه اول آثار مردم شناسی و در طبقه همکف هم آثاري مربوط به معماري به نمایش گذاشته شده است.

کلیسا و موزه سنت سوفیا (Museum Sophia. St)

این کلیسا در قرن ۱۳ ، بین سال هاي ۱۲۳۸ تا ۱۲۶۳ ، در دوره سلطنت منوئل اول کومنوس (Kommenos I Manuel)به
سبک معماري سرپوشیده شطرنجی ساخته شده است. در سال ۱۴۶۱ محمد دوم شهر را فتح نمود و این کلیسا به مسجد تبدیل
شد. در طول جنگ جهانی اول ، ار آن به جاي انبار و بیمارستان استفاده می کردند و بعد ها دوباره تبدیل به مسجد شد. در سال
۱۹۶۴ کلیساي سنت سوفیا به موزه تبدیل شد. این کلیسا به سبک معماري بیزانس با گنبد مرکزي بزرگ و چهار ستون بزرگ در
اطراف مناره ساخته شده است. در غرب کلیسا یک برج ناقوس قرار دارد که در سال ۱۴۲۷ ساخته شده است. موزه دیگري هم با
نام سنت سوفیا در استانبول قرار دارد. این دو مکان کاملا مستقل از یکدیگرند و تنها شباهت اسمی دارند.