قلعه ترابزون و خانه آتاتورک

ساختمان هاي شهر ترابزون ترکیه

قلعه ترابزون (Castle Trabzon)

در مرکز شهر قرار دارد و قدیمی ترین بقایاي به جامانده از دوران امپراتوري روم است . از دیوار بیرونی قلعه ، امروزه به عنوان
دیوار پشتی ساختمان نظامی استفاده می شود.

خانه آتاتورك 

این خانه در باغ بزرگی ، پوشیده از درختان کاج ، در سال ۱۸۹۰ براي یک بازرگان یونانی بومی ساخته شد . در سال ۱۹۲۴ و
همچنین در سال ۱۹۳۷ آتاتورك در بازدید از شهر در این خانه اقامت کرد.