تور آنتالیا پرواز سان اکسپرس ۲۵ آبان . ۲ و ۹ آذر

تور آنتالیا پرواز سان اکسپرس ۲۵ آبان . ۲ و ۹ آذر

مشخصات تور

 • 3490000 تومان
 • آنتالیا
 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
 • هوایی - سان اکسپرس
 • 7 روز
 • 6 شب

برنامه سفر

 • تور آنتالیا ویژه 18و 25 آبان . 2 و 9 آذر
 • پرواز سان اکسپر

اطلاعات تکمیلی

مدارک : پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات :
 • نرخ کودك زیر دو سال 390/000 تومان می باشد .
 • اتاقهاي مورد نظر در پکیج از نوع استاندارد براساس ساختار نوع هتل می باشد.
 • در هتل هاي زنجیره اي رویال و کارمیر کودك بالاي 9 سال بزرگسال محاسبه میگردد.
 • مسافرین محترم جهت مشاهده کیفیت هتلها می توانند از سایت تریپ ادوایزر
  استفاده نمایند.
 • هتل و پرواز بصورت گارانتی می باشد ودر صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.

توضیحات :

 

نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات منطقه هتل

LARA HADRIANUS

    ***
F.B ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۶۵۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

STD

لارا

CENDER

    ****
All ۳,۶۶۵,۰۰۰ تومان ۴,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

GRAND RING

    *****
All ۳,۹۵۵,۰۰۰ تومان ۶,۱۶۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

STD

لارا

KARMIR RESORT

    *****
U.All ۴,۰۱۵,۰۰۰ تومان ۵,۸۳۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

STD

کمر

CLUB SERA

    *****
All ۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

ELEGANCE

لارا

ORANGE COUNTY KEMER

    *****
U.All ۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۶۷۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

STD

کمر

PALOMA FORESTA

    *****
U.All ۴,۳۶۵,۰۰۰ تومان ۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

STD

کمر

GRAND PARK LARA

    *****
All ۴,۳۶۵,۰۰۰ تومان ۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

STD

لارا

SHERWOOD DREAMS

    *****
U.All ۴,۴۲۵,۰۰۰ تومان ۶,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

STD

بلک

MIRACLE

    *****
U.All ۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان ۶,۷۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

STD

لارا

BELCONTI

    *****
U.All ۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان ۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

CLUB

بلک

FAME RESIDENCE LARA
*****
U.All ۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان ۷,۱۱۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

STD

لارا

SHERWOOD BREEZES RESORT

    *****
U.All ۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۲۵۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

STD

لارا

CONCORDE DELUXE
*****
U.All ۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۷,۷۰۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

STD

لارا

GRANADA LUXURY BELEK

    *****
U.All ۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۲۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

STD

بلک

ADALYA ELITE LARA

    *****
U.All ۵,۰۶۰,۰۰۰ تومان ۷,۲۵۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

STD

لارا

RIU KAYA BELEK

    *****
U.All ۵,۳۵۵,۰۰۰ تومان ۷,۷۳۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

STD

بلک

BAIA LARA

    *****
U.All ۵,۴۱۵,۰۰۰ تومان ۷,۸۳۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

STD

لارا

TITANIC BEACH LARA

    *****
U.All ۵,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۸,۲۱۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

STD

لارا

DELPHIN BE GRAND

    *****
U.All ۵,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۸,۵۰۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

STD

لارا

BELLIS DELUXE

    *****
U.All ۵,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

STD

بلک

DELPHIN DIVA

    *****
U.All ۵,۹۳۵,۰۰۰ تومان ۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

STD

بلک

RIXOS SUNGATE

    *****
U.All ۶,۱۱۰,۰۰۰ تومان ۹,۷۶۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

STD

کمر

TITANIC DELUXE

    *****
U.All ۶,۲۲۵,۰۰۰ تومان ۹,۱۸۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

STD

بلک

DELPHIN IMPERIAL

    *****
U.All ۶,۶۳۵,۰۰۰ تومان ۹,۸۵۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

STD

لارا