کوش آداسی ۱۶ و ۱۷ و ۱۸

کوش آداسی ۱۶ و ۱۷ و ۱۸

مشخصات تور

  • 5200000 تومان
  • تهران کوش آداسی
  • ۱۳۹۸/۰۷/۲۷
  • ۱۳۹۸/۰۷/۲۷
  • هوایی - اطلس گلوبال
  • 7 روز
  • 6 شب

برنامه سفر

نام مدت اقامت توضيحات
کوش‌آداسی ۶ شب ساعت رفت پرواز: 05:15ساعت برگشت پرواز: 23:59
فرودگاه مقصد ازمیر می باشد .

اطلاعات تکمیلی

مدارک : گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات :

پرواز رفت و برگشت هواپیمایی اطلس گلوبال . 6 شب و 7 روز اقامت در کوش آداسی همراه صبحانه . ناهار .
شام . لیدر فارسی زبان . بیمه مسافرتی. ترانسفر فرودگاهی


توضیحات :
  • نرخ کودك زیر دو سال 400.000 می باشد.
  • اتاقهاي مورد نظر در پکیج از نوع استاندارد براساس ساختار نوع هتل می باشد.

 

نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات منطقه هتل

DABAKLAR

H.B ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۱۶۰,۰۰۰ تومان ۴,۴۳۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

STD


GRAND KURDOGLU

H.B ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۸۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

FLORA SUITE

All ۵,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۶,۲۷۰,۰۰۰ تومان ۴,۴۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

STD

کوش آداسی

BELMARE

All ۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۷,۶۲۰,۰۰۰ تومان ۴,۹۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

STD

لانگ بیچ

PANORAMA HILL

All ۶,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۷,۷۳۰,۰۰۰ تومان ۴,۹۶۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

SUHAN 360

All ۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۱۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

STD

پیگاله بیچ

LABRANDA EPHESUS PRINCESS

۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۹,۴۲۰,۰۰۰ تومان ۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

CLUB

پاموجوک

LADONIA ADAKULE

All ۶,۸۶۰,۰۰۰ تومان ۸,۹۷۰,۰۰۰ تومان ۵,۷۳۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

STD

پیگاله بیچ

LE BLEU

U.All ۷,۳۷۰,۰۰۰ تومان ۹,۲۸۰,۰۰۰ تومان ۵,۴۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

STD

لیدیز بیچ

ARIA CLAROS

All ۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان ۶,۲۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

CLUB

اوزدره

TUSAN BEACH RESORT

All ۷,۹۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان ۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

STD

پیگاله بیچ

RAMADA RESORT

All ۸,۰۷۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۳۲۰,۰۰۰ تومان ۵,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

RAMADA RESORT

All ۸,۳۷۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان ۵,۹۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

SIDE SEA VIEW

مرکز شهر

PALM WINGS EPHESUS

U.All ۸,۳۸۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۹۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

STD

پاموجوک

PINE BAY RESORT

All ۸,۴۶۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

STD

پاموجوک

AQUA FANTASY

All ۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۶,۲۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

STD

پاموجوک

TUSAN BEACH RESORT

All ۹,۵۷۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۵۷۰,۰۰۰ تومان ۶,۵۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

پیگاله بیچ

ARIA CLAROS

All ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۲۷۰,۰۰۰ تومان ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

MIN

اوزدره

SUNIS EFES ROYAL PALACE

U.All ۱۰,۴۷۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۹۲۰,۰۰۰ تومان ۷,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

STD

اوزدره

SUNIS EFES ROYAL PALACE

U.All ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۴۸۰,۰۰۰ تومان ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

SIDE SEA VIEW

اوزدره

SUNIS EFES ROYAL PALACE

U.All ۱۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

اوزدره
  • پرواز اطلس گلوبال، فرودگاه مقصد ازمیر می باشد .