مارماریس ۲۸ تیر

مارماریس ۲۸ تیر

مشخصات تور

 • 5690000 تومان
 • تهران مارماریس
 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
 • هوایی -ماهان
 • 7 روز
 • 6 شب

برنامه سفر

نام مدت اقامت توضيحات
مارماریس ۶ شب ساعت رفت پرواز:00:45

ساعت برگشت پرواز: 03:45
روز پرواز رفت 28 تیرماه می باشد .

فروردگاه مقصد دنیزلی می باشد .

اطلاعات تکمیلی

مدارک : گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات :

پرواز رفت و برگشت هواپیمایی ایران ایر . 6 شب و 7 روز اقامت در مارماریس همراه صبحانه . ناهار . شام .
لیدر فارسی زبان. بیمه مسافرتی. ترانسفر فرودگاهی


توضیحات :
 • نرخ کودك زیر 2سال 200.000 تومان می باشد .
 • پرداخت 70 %مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است .
 • اتاقهاي مورد نظر در پکیج از نوع استاندارد براساس ساختار نوع هتل می باشد.
 • هتل و پرواز بصورت گارانتی می باشد ودر صورت کنسلی سوخت کامل می باشد

 

نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات منطقه هتل

CLUB PINETA

All ۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

PINETA PARK

All ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

SESIN

All ۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

HOTEL PASABEY

All ۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر آلتی
PASA GARDEN

All ۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

CIHANTURK

All ۸,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

MERT SEASIDE

All ۸,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

GRAND PASA

All ۸,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

LABRANDA MARES

All ۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

BUN

ایچملر

LABRANDA MARES

All ۱۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

LABRANDA MARES

All ۱۰,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

ایچملر

ELEGANCE

All ۱۰,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

GREEN NATURE RESORT

All ۱۰,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

CLUB

مرکز شهر

GREEN NATURE RESORT

All ۱۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

MARTI RESORT

All ۱۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

ELEGANCE

All ۱۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

مرکز شهر

GREEN NATURE DIAMOND

All ۱۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۷,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

MARTI RESORT

All ۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

ایچملر

SENTIDO ORKA LOTUS

U.All ۱۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

GREEN NATURE DIAMOND

All ۱۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۷,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

مرکز شهر

CASA D MARIS

All ۱۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

SENTIDO ORKA LOTUS

U.All ۱۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۸,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

ایچملر

CASA D MARIS

All ۱۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۸,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

SEA SIDE

مرکز شهر

GRAND YAZICI MARMARIS PALACE

All ۱۴,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۲۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۸,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

GRAND YAZICI MARMARIS PALACE

All ۱۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۲۶,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۸,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

ایچملر

GRAND CLUB TURBAN

All ۱۵,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۲۱,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۹,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

GRAND CLUB TURBAN

All ۱۶,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲۳,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۹,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

مرکز شهر
 • پرواز ماهان ، فروردگاه مقصد دنیزلی می باشد .