مارماریس ۲۴ خرداد

مارماریس ۲۴ خرداد

مشخصات تور

 • 5190000 تومان
 • تهران مارماریس
 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
 • هوایی -قشم ایر
 • 7 روز
 • 6 شب

برنامه سفر

نام مدت اقامت توضيحات
مارماریس ۶ شب ساعت رفت پرواز:23:00

ساعت برگشت پرواز: 02:15
تاریخ پرواز رفت 24 خرداد ماه می باشد .

فرودگاه مقصد ازمیر می باشد .

اطلاعات تکمیلی

مدارک : گذرنامه با حداقل 6 ما اعتبار
خدمات :

پرواز رفت و برگشت هواپیمایی قشم ایر ، 6 شب اقامت در هتل همراه صبحانه . ناهار . شام ،ترانسفر
فرودگاهی ،لیدر فارسی زبان ، بیمه مسافرتی


توضیحات :
 • نرخ کودك زیر 2 سال مبلغ 250.000 تومان می باشد.
 • اتاقهاي مورد نظر در پکیج از نوع استاندارد براساس ساختار نوع هتل می باشد.
 • هتل و پرواز بصورت گارانتی می باشد ودر صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.

 

نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات منطقه هتل

HOTEL ALKAN

B.B ۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکزشهر

HOTEL ALKAN

H.B ۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۴۰۹,۵۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکزشهر

CLUB PINETA

All ۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر
SESIN

H.B ۶,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر
SESIN

All ۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

MERT SEASIDE

All ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۹۵,۰۰۰ تومان 0 ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

CIHANTURK

All ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

LABRANDA MARES

All ۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

BUN GARDEN

ایچملر

LABRANDA MARES

All ۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

LABRANDA MARES

All ۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

ایچملر

LABRANDA MARES

All ۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان 0 ۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

SUPERIOR SIDE SEA VIEW

ایچملر

GREEN NATURE RESORT

All ۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

ELEGANCE

All ۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

MARTI RESORT

All ۱۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

DELUXE

ایچملر

GREEN NATURE DIAMOND

All ۱۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

ELEGANCE

All ۱۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

مرکز شهر

GREEN NATURE DIAMOND

All ۱۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

SIDE SEA VIEW

مرکز شهر

GREEN NATURE DIAMOND

All ۱۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

مرکز شهر

CASA D MARIS

All ۱۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

CASA D MARIS

All ۱۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

SIDE SE VIEW

مرکز شهر

MARTI RESORT

All ۱۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

DELUXE SEA VIEW

ایچملر

SENTIDO ORKA LOTUS

U.All ۱۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

SENTIDO ORKA LOTUS

U.All ۱۳,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۱۸,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

SIDE SEA VIEW

ایچملر

GRAND CLUB TURBAN

All ۱۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

SENTIDO ORKA LOTUS

All ۱۴,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲۱,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۸,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

ایچملر
 • پرواز قشم ایر ،فرودگاه مقصد ازمیر می باشد .