مارماریس ۲۲ تیر

مارماریس ۲۲ تیر

مشخصات تور

 • 4990000 تومان
 • تهران مارماریس
 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
 • هوایی - ایران ایر
 • 7 روز
 • 6 شب

برنامه سفر

نام مدت اقامت توضيحات
مارماریس ۶ شب ساعت رفت پرواز: 23:00

ساعت برگشت پرواز: 02:30
روز پرواز رفت 22 تیر می باشد .

فرودگاه مقصد ازمیر می باشد وفاصله ی فرودگاه تا مارماریس 3 ساعت و نیم می باشد .

اطلاعات تکمیلی

مدارک : گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات :

پرواز رفت و برگشت هواپیمایی ایران ایر . 6 شب و 7 روز اقامت در مارماریس همراه صبحانه . ناهار . شام .
لیدر فارسی زبان. بیمه مسافرتی. ترانسفر فرودگاهی


توضیحات :
 • نرخ کودك زیر 2سال 290.000 تومان می باشد .
 • پرداخت 70 %مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است .
 • اتاقهاي مورد نظر در پکیج از نوع استاندارد براساس ساختار نوع هتل می باشد.

 

نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات منطقه هتل

CLUB PINETA

All ۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

PINETA PARK

All ۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

STD

SESIN

All ۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

HOTEL PASABEY

All ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر آلتی

GRAND PASA

All ۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

BLUE BAY PLATINUM

All ۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

BLUE BAY PLATINUM

All ۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

مرکز شهر

FORTEZZA BEACH HOTEL

U.All ۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

STD


GOLDEN ROCK

All ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

EMRE BEACH HOTEL

U.All ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

SIDE SEA VIEW

مرکز شهر

FORTEZZA BEACH HOTEL

U.All ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW


GOLDEN ROCK

All ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

SIDE SEA VIEW

مرکز شهر

ELEGANCE

All ۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

GOLDEN ROCK

All ۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

مرکز شهر

LABRANDA MARES

All ۱۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

BUN

ایچملر

ELEGANCE

All ۱۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

SIDE SEA VIEW

مرکز شهر

LABRANDA MARES

All ۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

SENTIDO ORKA LOTUS

U.All ۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

PROMO

ایچملر

MARTI RESORT

All ۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

LABRANDA MARES

All ۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

SIDE SEA VIEW

ایچملر

SENTIDO ORKA LOTUS

U.All ۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

MARTI RESORT

All ۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

SIDE SEA VIEW

ایچملر

GREEN NATURE DIAMOND

All ۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

LABRANDA MARES

All ۱۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

SIDE SEA VIEW

ایچملر

SENTIDO ORKA LOTUS

U.All ۱۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

SIDE SEA

ایچملر

GRAND YAZICI MARMARIS PALACE

All ۱۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

BUN

ایچملر

GREEN NATURE DIAMOND

All ۱۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان

SIDE SEA VIEW

مرکز شهر

SENTIDO ORKA LOTUS

U.All ۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

ایچملر

GRAND YAZICI MARMARIS PALACE

All ۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

GREEN NATURE DIAMOND

All ۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

مرکز شهر

GRAND YAZICI MARMARIS PALACE

All ۱۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

SIDE SEA VIEW

ایچملر

GRAND CLUB TURBAN

U.All ۱۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر
 • پرواز ایران ایر ،فرودگاه مقصد ازمیر می باشد.