تور بدروم ۳۱ خرداد

تور بدروم ۳۱ خرداد

مشخصات تور

 • 4990000 تومان
 • تهران بدروم
 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
 • هوایی - قشم ایر
 • 7 روز
 • 6 شب

برنامه سفر

نام مدت اقامت توضيحات
بدروم ۶ شب ساعت رفت پرواز: 23:00

ساعت برگشت پرواز: 02:15
روز پرواز رفت 31 خرداد می باشد .

شماره پرواز رفت 2261 و شماره پرواز برگشت 2260 می باشد .

فرودگاه مقصد ازمیر می باشد .

اطلاعات تکمیلی

مدارک : گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات :

رواز رفت و برگشت هواپیمایی قشم ایر .6 شب و 7 روز اقامت در هتل همراه صبحانه . ناهار. شام . لیدر
فارسی زبان . بیمه نامه مسافرتی


توضیحات :
 • نرخ کودك زیر 2 سال 290.000 تومان می باشد.
 • اتاقهاي مورد نظر در پکیج از نوع استاندارد براساس ساختار نوع هتل می باشد.
 • هتل و پرواز بصورت گارانتی می باشد ودر صورت کنسلی سوخت کامل می باشد

 

نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات منطقه هتل

TENDA HOTEL

All ۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

STD

گونبت

YELKEN MANDALINCI

All ۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۹۳۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

STD

تورگوت رئیس

WOXXIE HOTEL

All ۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

STD

تورگوت رئیس

FOREVER CLUB

All ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

GREEN BEACH

All ۶,۵۷۰,۰۰۰ تومان ۸,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۴,۴۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

CLUB**

توربا

GREEN BEACH

All ۶,۹۸۰,۰۰۰ تومان ۹,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

MAIN**

توربا

SUNDANCE RESORT

U.All ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۸۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

STD

تورگوت رئیس

TMT LABRANDA

All ۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۱۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

ANNEX

ایچملر

KAIRABA BODRUM

U.All ۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۱۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

STD

تورگوت رئیس

SUNDANCE RESORT

U.All ۷,۳۳۰,۰۰۰ تومان ۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

SIDE SEA

تورگوت رئیس

TMT LABRANDA

All ۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

ROYAL ASARLIK

U.All ۷,۵۸۰,۰۰۰ تومان ۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۴۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

STD

گونبت

CLUB BLUE DREAM

All ۷,۵۸۰,۰۰۰ تومان ۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۴۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

STD

گوورجینلیک

KAIRABA BODRUM

U.All ۷,۵۸۰,۰۰۰ تومان ۹,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

تورگوت رئیس

YASMIN BODRUM

U.All ۷,۷۴۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۲۵۳,۰۰۰ تومان ۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

CLUB

تورگوت رئیس

GRAND PARK BODRUM

U.All ۷,۹۸۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۵۷۰,۰۰۰ تومان ۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

STD

تورگوت رئیس

YASMIN BODRUM

U.All ۸,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۵,۴۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

MAIN

تورگوت رئیس

ISIS BODRUM

U.All ۸,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

CLUB

گونبت

THOR LUXURY

U.All ۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۲۲۵,۰۰۰ تومان 0 0

STD

توربا

SAMARA HOTEL

All ۸,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان ۵,۶۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

STD

گوورجینلیک

ISIS BODRUM

U.All ۸,۶۶۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

CLUB SEA

گونبت

ISIS BODRUM

U.All ۹,۰۸۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

MAIN

گونبت

THOR LUXURY

U.All ۹,۰۸۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان 0 ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

JACCUZI

توربا

ASTERIA BODRUM

U.All ۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۵,۹۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

STD

گونبت

BAIA BODRUM

U.All ۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۵,۹۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

STD

گوندوان

LABLANCHE RESORT

U.All ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۹۲۰,۰۰۰ تومان ۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

STD

تورگوت رئیس
 • پرواز قشم ایر، فرودگاه مقصد ازمیر می باشد