تور بدروم ۲۴ خرداد

تور بدروم ۲۴ خرداد

مشخصات تور

 • 5190000 تومان
 • تهران بدروم
 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
 • هوایی - قشم ایر
 • 7 روز
 • 6 شب

برنامه سفر

نام مدت اقامت توضيحات
بدروم ۶ شب ساعت رفت پرواز: 23:00

ساعت برگشت پرواز: 02:15
تاریخ پرواز رفت 24 خرداد ماه می باشد .

فرودگاه مقصد ازمیر می باشد. فاصله ی فرودگاه تا شهر بدروم 3 ساعت و نیم می باشد .

اطلاعات تکمیلی

مدارک : گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات :

پرواز رفت و برگشت هواپیمایی قشم ایر ( ازمیر ) .6 شب و 7 روز اقامت در هتل همراه صبحانه . ناهار. شام .
بیمه نامه مسافرتی. ترانسفر فرودگاهی


توضیحات :
 • نرخ کودك زیر 2 سال 290.000تومان می باشد.
  تذکر : تور بدروم شامل گشت شهري نمی باشد .
 • اتاقهاي مورد نظر در پکیج از نوع استاندارد براساس ساختار نوع هتل می باشد.
 • هتل و پرواز بصورت گارانتی می باشد ودر صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.

*تور شامل 100.000 تومان افزایش نرخ می باشد.*

نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات منطقه هتل

BODRUM BEACH RESORT

All ۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان 0 0

CLUB

گونبت

TENDA HOTEL

All ۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

STD

گونبت

BODRUM BEACH RESORT

All ۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

MAIN

گونبت

AYAZ AQUA

All ۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

GARDEN

موگلا

AYAZ AQUA

All ۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

SEA & POOL VIEW

موگلا

YELKEN MANDALINCI

All ۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

STD

تورگوت رئیس

JASMIN BEACH HOTEL

All ۵,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

CLUB

گونبت

GOLDEN BEACH

All ۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

STD

بدروم

GREEN BEACH

All ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

CLUB***

توربا

JASMIN BEACH HOTEL

All ۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

STD

گونبت

GREEN BEACH

All ۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

STD***

توربا

TMT LABRANDA

All ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

ANNEX***

ایچملر

KADIKALE RESORT

All ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

GARDEN VIEW

تورگوت رئیس

SUNDANCE RESORT

U.All ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

STD***

تورگوت رئیس

KADIKALE RESORT

All ۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

تورگوت رئیس

TMT LABRANDA

All ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

NO BALCON***

ایچملر

SUNDANCE RESORT

U.All ۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

تورگوت رئیس

TMT LABRANDA

All ۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان 0 ۴۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

SUPERIOR

ایچملر

ROYAL ASARLIK

U.All ۷,۷۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

STD***

گونبت

ISIS BODRUM

U.All ۷,۷۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

GARDEN***

گونبت

HOTEL DIAMOND BODRUM

U.All ۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

GARDEN

ایچملر

ROYAL ASARLIK

U.All ۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

گونبت

DUJA HOTEL

U.All ۸,۱۶۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

VILLAGE***

توربا

THOR LUXURY

U.All ۸,۱۶۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان 0 0

SUPERIOR***

توربا

GRAND PARK BODRUM

U.All ۸,۱۶۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

STD***

تورگوت رئیس

HOTEL DIAMOND BODRUM

U.All ۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

ایچملر

SAMARA HOTEL

All ۸,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

STD***

گوورجینلیک

BODRUM HOLIDAY RESORT

U.All ۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۹۵,۰۰۰ تومان 0 0

CLUB

ایچملر

YASMIN BODRUM

U.All ۸,۴۲۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

MYNDOSE***

تورگوت رئیس

THOR LUXURY

U.All ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان 0 0

JACCUZI SWIM UP***

توربا

ISIS BODRUM

U.All ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

STD***

گونبت

THOR LUXURY

U.All ۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۷۹۵,۰۰۰ تومان 0 0

JACUZZI

توربا

GRAND PARK BODRUM

U.All ۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

تورگوت رئیس

BODRUM HOLIDAY RESORT

U.All ۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

YASMIN BODRUM

U.All ۸,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

MAIN***

تورگوت رئیس

ASTERIA BODRUM

U.All ۸,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

STD***

گونبت

DUJA HOTEL

U.All ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

VILLAGE SEA VIEW***

توربا

BAIA BODRUM

U.All ۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

STD

گوندوان

DUJA HOTEL

U.All ۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

توربا

BAIA BODRUM

U.All ۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

گوندوان

LABLANCHE ISLAND

U.All ۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

STD

گوورجینلیک

LABLANCHE ISLAND

U.All ۱۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

گوورجینلیک

HILTON BODRUM

U.All ۱۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

GUEST ROOM

توربا

HILTON BODRUM

U.All ۱۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

STD

توربا
 • پرواز قشم ایر ، فرودگاه مقصد ازمیر می باشد