تور آنتالیا ۲۶ اردیبهشت

تور آنتالیا ۲۶ اردیبهشت

مشخصات تور

 • 3695000 تومان
 • تهران آنتالیا
 • ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
 • ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
 • هوایی - ایران ایر
 • 7 روز
 • 6 شب

برنامه سفر

نام مدت اقامت توضيحات
آنتالیا ۵ شب ساعت رفت پرواز: 20:40

ساعت برگشت پرواز: 00:30
تاریخ پرواز رفت 26  اردیبهشت می باشد .

فروردگاه مقصد دنیزلی می باشد .

**در صورت درخواست صندلی بیزینس مبلغ 300 هزار تومان به پکیج اضافه می گردد.**

اطلاعات تکمیلی

مدارک : گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات :

لیت رفت و برگشت با پرواز ماهان ، 5 شب و 6 روز اقامت در هتل ، ترانسفرفرودگاهی ، راهنماي مسافرتی ،
بیمه مسافرتی


توضیحات :
 • نرخ کودك زیر دو سال 200.000 تومان می باشد .
 • هتل و پرواز بصورت گارانتی می باشد ودر صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.

 

نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات منطقه هتل

AGON HOTEL

B.B ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

HIMEROS BEACH

All ۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

LARA DINC

B.B ۳,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

AGON HOTEL

H.B ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

MELISSA RESIDENCE

All ۴,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

LARA DINC

All ۴,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

LARA HADRIANUS

All ۴,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۵,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

BELKON CLUB

All ۴,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان

STD

بلک

CENDER

All ۴,۷۴۰,۰۰۰ تومان ۵,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

ARMAS LABADA

U.All ۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

ARMAS KAPLAN PARADISE

All ۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

RAMADA RESORT SIDE

All ۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان

STD

سیده

RAMADA RESORT SIDE

All ۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان

SUPERIOR

سیده

TRANS ATLANTIK

U.All ۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

LUCIDA BEACH

U.All ۶,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۷,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

SENSITIVE PREMIUM RESORT

U.All ۶,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۷,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان

STD

بلک

LUCIDA BEACH

U.All ۶,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۷,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان

PROMO ROOM

کمر

KERVANSARAY KUNDU

U.All ۶,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان

STD

کندو

LARA FAMILY CLUB

U.All ۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۸,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

ORANGE COUNTY ALANYA

U.All ۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۹,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان

STD

اوکورجالار

KARMIR RESORT

All ۶,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۹,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

KERVANSARAY LARA

U.All ۶,۷۴۰,۰۰۰ تومان ۸,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

RAMADA RESORT LARA

U.All ۶,۷۴۰,۰۰۰ تومان ۸,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

ORANGE COUNTY BELEK

U.All ۷,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۹,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان

STD

بلک

GRAND PARK LARA

U.All ۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

CRYSTAL WATERWORLD

U.All ۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان

STD

بلک

ORANGE COUNTY KEMER

U.All ۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

CLUB SERA

U.All ۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان

CLUB

لارا

GRAND PARK KEMER

All ۸,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

CLUB SERA

U.All ۸,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان

ELEGANCE

لارا

ASKA LARA

U.All ۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

WIND OF LARA

U.All ۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

ASTERIA KREMLINE PALACE

U.All ۸,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

CONCORDE DELUXE

U.All ۸,۷۴۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

SHERWOOD DREAMS

U.All ۹,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان

STD

بلک

VENEZIA PALACE DELUXE

U.All ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

ADALYA ELITE LARA

U.All ۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

LIBERTY LARA

U.All ۹,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

CLUB ASTERIA BELEK

U.All ۱۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان

STD

بلک
 • تاریخ پرواز رفت ۲۶  اردیبهشت می باشد .
 • فروردگاه مقصد دنیزلی می باشد .