بدروم ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ خرداد

بدروم ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ خرداد

مشخصات تور

  • 6760000 تومان
  • تهران بدروم
  • ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
  • ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
  • هوایی - اطلس گلوبال
  • 7 روز
  • 6 شب

برنامه سفر

نام مدت اقامت توضيحات
بدروم ۶ شب ساعت رفت پرواز:04:15

ساعت برگشت پرواز: 23:20
تاریخ پرواز رفت 23 و 24 و 25 خرداد می باشد .

فرودگاه قصد ازمیر می باشد .

اطلاعات تکمیلی

مدارک : گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات :

پرواز رفت و برگشت هواپیمایی اطلس گلوبال. 6 شب . اقامت در هتل همراه – صبحانه . ناهار . شام .ترانسفر
فرودگاهی – راهنماي فارسی زبان – بیمه مسافرتی


توضیحات :
  • نرخ کودك زیر دو سال 200.000تومان می باشد .
  • هتل و پرواز بصورت گارانتی می باشد ودر صورت کنسلی سوخت کامل می باشد .

 

نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات منطقه هتل

TENDA HOTEL

All ۶,۷۶۰,۰۰۰ تومان ۷,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

STD

گونبت

AYAZ AQUA

All ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

GARDEN

موگلا

YELKEN MANDALINCI

All ۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۸,۶۷۰,۰۰۰ تومان ۵,۸۳۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

STD

تورگوت رئیس

GREEN BEACH

All ۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۹,۲۸۰,۰۰۰ تومان ۶,۰۳۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

CLUB

توربا

GREEN BEACH

All ۸,۰۶۰,۰۰۰ تومان ۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

STD

توربا

TMT LABRANDA

All ۸,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۶۳۰,۰۰۰ تومان 0 ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

ANEX ROOM

ایچملر

SUNDANCE RESORT

U.All ۸,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۶۳۰,۰۰۰ تومان ۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

STD

تورگوت رئیس

SUNDANCE RESORT

U.All ۸,۹۶۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان ۶,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

تورگوت رئیس

ROYAL ASARLIK

U.All ۹,۲۸۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

STD

گونبت

ISIS BODRUM

U.All ۹,۲۸۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

CLUB GARDEN

گونبت

ROYAL ASARLIK

U.All ۹,۵۳۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۹۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

SIDE SEA

گونبت

DUJA HOTEL

U.All ۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان ۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

VLILAGE

توربا

THOR LUXURY

U.All ۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان 0 ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

SUPERIOR

توربا

GRAND PARK BODRUM

U.All ۹,۷۷۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

STD

تورگوت رئیس

SAMARA HOTEL

U.All ۹,۷۷۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

STD

گوورجینلیک

YASMIN BODRUM

U.All ۹,۹۳۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۱۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

MYNDOSE

تورگوت رئیس

ISIS BODRUM

U.All ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

STD

گونبت

DUJA HOTEL

U.All ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

VILLAGE SEA VIEW

توربا

THOR LUXURY

U.All ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان 0 ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

DELUXE JACCUZI

توربا

GRAND PARK BODRUM

U.All ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

SUPERIOR SEA VIEW

تورگوت رئیس

BODRUM HOLIDAY RESORT

U.All ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

YASMIN BODRUM

U.All ۱۰,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۳۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

MAIN

تورگوت رئیس

ASTERIA BODRUM

U.All ۱۰,۴۲۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۰۳۰,۰۰۰ تومان ۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

STD

گونبت

DUJA HOTEL

U.All ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

توربا

BAIA BODRUM

U.All ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۷,۴۶۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

STD

گوندوان

BAIA BODRUM

U.All ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۱۶۰,۰۰۰ تومان ۷,۶۶۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

گوندوان

LABLANCHE ISLAND

U.All ۱۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۱۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۶۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

STD

گوورجینلیک

LABLANCHE ISLAND

U.All ۱۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۲۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

گوورجینلیک

RIXOS PREMIUM

U.All ۱۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۲۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۱۸۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

STD

گوورجینلیک

TITANIC BODRUM

U.All ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۲۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

SIDE SEA VIEW

گوورجینلیک
  • پرواز اطلس گلوبال ،فرودگاه قصد ازمیر می باشد .