بدروم ۲۱ تیر

بدروم ۲۱ تیر

مشخصات تور

 • 5690000 تومان
 • تهران بدروم
 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
 • هوایی - ماهان
 • 7 روز
 • 6 شب

برنامه سفر

نام مدت اقامت توضيحات
بدروم ۶ شب ساعت رفت پرواز: 00:45

ساعت برگشت پرواز: 03:45
تاریخ پرواز رفت 21 تیر می باشد .

فرودگاه مقصد دنیزلی می باشد .

اطلاعات تکمیلی

مدارک : گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات :

پرواز رفت و برگشت هواپیمایی ماهان و ایران ایر . 6 شب و 7 روز اقامت در هتل همراه صبحانه .ناهار . شام
.ترانسفر فرودگاهی . لیدر فارسی زبان. بیمه مسافرتی


توضیحات :
 • *** تورها به صورت اقساط ، 4 تا 9 ماه تا سقف 15000000 قابل فروش است. جهت اطلاع از شرایط اقساط ، با دفتر
  آرسس پرواز تماس بگیرید . ***
 • نرخ کودك زیر دو سال 290.000 تومان می باشد .
 • تذکر:تور بدروم شامل گشت شهري نمی باشد .
 • اتاقهاي مورد نظر در پکیج از نوع استاندارد براساس ساختار نوع هتل می باشد.

 

نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات منطقه هتل

TENDA HOTEL

All ۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گونبت

ONURA HOLIDAY

All ۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

توربا

YELKEN MANDALINCI

All ۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

تورگوت رئیس

AYAZ AQUA

All ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

موگلا

TIANA BEACH

All ۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

تورگوت رئیس

FOREVER CLUB

All ۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

FOREVER CLUB

All ۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

ایچملر

BODRUM BAY

All ۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

CLUB

گونبت

BODRUM BAY

All ۸,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گونبت

GREEN BEACH

All ۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

توربا

HOTEL DIAMOND BODRUM

U.All ۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

HOTEL DIAMOND BODRUM

U.All ۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

GREEN BEACH

All ۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

توربا

GREEN BEACH

All ۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

توربا

HOTEL DIAMOND BODRUM

U.All ۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

ایچملر

BODRUM PARK RESORT

All ۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

CLUB

گونبت

SUNDANCE RESORT

U.All ۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

تورگوت رئیس

CLUB BLUE DREAM

U.All ۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گوورجینلیک

BODRUM HOLIDAY RESORT

U.All ۹,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

CLUB

ایچملر

BODRUM PARK RESORT

All ۹,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گونبت

ROYAL ASARLIK

U.All ۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گونبت

KADIKALE RESORT

All ۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

تورگوت رئیس

SUNDANCE RESORT

U.All ۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

تورگوت رئیس

CLUB BLUE DREAM

U.All ۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

گوورجینلیک

KADIKALE RESORT

U.All ۹,۷۴۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

تورگوت رئیس

BODRUM HOLIDAY RESORT

U.All ۹,۷۴۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

ROYAL ASARLIK

U.All ۹,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

گونبت

SAMARA HOTEL

All ۱۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گوورجینلیک

THOR LUXURY

U.All ۱۰,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان 0 0

STD

توربا

YASMIN BODRUM

U.All ۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

CLUB

تورگوت رئیس

THOR LUXURY

U.All ۱۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۴۹۵,۰۰۰ تومان 0 0

SUPERIOR

توربا

DUJA HOTEL

U.All ۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

CLUB

توربا

YASMIN BODRUM

U.All ۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

تورگوت رئیس

DUJA HOTEL

U.All ۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

CLUB SEA VIEW

توربا

LABLANCHE RESORT

U.All ۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

تورگوت رئیس

BAIA BODRUM

U.All ۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گوندوان

ISIS BODRUM

U.All ۱۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۷,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

CLUB

گونبت

BAIA BODRUM

U.All ۱۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

گوندوان

DUJA HOTEL

U.All ۱۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۷,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

توربا

LABLANCHE RESORT

U.All ۱۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۷,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

تورگوت رئیس

GRAND PARK BODRUM

U.All ۱۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

تورگوت رئیس

LABLANCHE ISLAND

U.All ۱۳,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۸,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گوورجینلیک

LABLANCHE ISLAND

U.All ۱۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۸,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

گوورجینلیک

TITANIC DELUXE

U.All ۱۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲۴,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

SIDE SEA

بلک

TITANIC DELUXE

U.All ۱۸,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۲۵,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

بلک

HILTON BODRUM

U.All ۱۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۲۶,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

توربا

HILTON BODRUM

U.All ۱۹,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۲۸,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۱۱,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

توربا

VOGUE HOTEL

U.All ۲۱,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

GARDEN

توربا

VOGUE HOTEL

U.All ۲۲,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۳۶,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۱۲,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

SUPERIOR

توربا

RIXOS PREMIUM

U.All ۲۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۳۴,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۱۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گوورجینلیک

VOGUE HOTEL

U.All ۲۴,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۴۰,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۱۳,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

SUPERIOR SEA VIEW

توربا
 • پرواز ماهان ،فرودگاه مقصد دنیزلی می باشد .