آنتالیا ۴ و ۵ مرداد

آنتالیا ۴ و ۵ مرداد

مشخصات تور

 • 4145000 تومان
 • تهران آنتالیا
 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۴
 • ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
 • هوایی - ماهان
 • 7 روز
 • 6 شب

برنامه سفر

نام مدت اقامت توضيحات
آنتالیا ۶ شب ساعت رفت پرواز: 00:45

ساعت برگشت پرواز:03:45
تاریخ پرواز رفت 4 و 5 مرداد ماه می باشد .

فرودگاه مقصد دنیزلی می باشد .

اطلاعات تکمیلی

مدارک : گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات :

پرواز رفت و برگشت با هواپیمایی ایران ایر و ماهان . 6 شب اقامت در هتل با صبحانه و ناهار وشام . ترانسفر
فرودگاهی .بیمه مسافرتی . لیدر فارسی زبان


توضیحات :
 •  نرخ کودك زیر دو سال 200.000 تومان می باشد .
 • هتل و پرواز بصورت گارانتی می باشد ودر صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.
 • پرداخت 50 %مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است .
 • هتل و پرواز به صورت چارتر وغیر قابل استرداد می باشند .

 

نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت 6 تا 12 سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات منطقه هتل
AGON HOTEL

B.B ۴,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر
MERA PARK

B.B ۴,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر
AGON HOTEL

H.B ۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر
MELODI

All ۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر
CLUB HERAKLES

All ۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر
HIMEROS BEACH

All ۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر
BELKON CLUB

All ۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۷,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

بلک
ORANGE PARK

All ۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۷,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا
LARA HADRIANUS

All ۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۷,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا
CENDER

All ۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۷,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر
LARA PARK

All ۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۷,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان

STD

لارا
NAZAR BEACH

All ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا
ARMIR PALACE

All ۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر
ARMIR RESORT

All ۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر
RAMADA RESORT SIDE

All ۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

سیده
RAMADA RESORT SIDE

All ۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

سیده
ARMAS KAPLAN PARADISE

All ۷,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر
MEDER RESORT

U.All ۷,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر
SENSITIVE PREMIUM RESORT

U.All ۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

بلک
TRANS ATLANTIK

U.All ۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر
ARMAS LABADA

U.All ۸,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر
DAIMA BIZ

U.All ۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر
LARA FAMILY CLUB

U.All ۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا
IMPERIAL SUNLAND

U.All ۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر
KARMIR RESORT

All ۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر
ORANGE COUNTY BELEK

U.All ۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

بلک
RAMADA RESORT LARA

U.All ۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا
KERVANSARAY KUNDU

U.All ۹,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

کندو
CLUB SERA

U.All ۹,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

ELEGANCE

لارا
DOSINIA LUXURY

U.All ۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر
KERVANSARAY LARA

U.All ۹,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا
AMARA PRESTIGE

U.All ۱۰,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

SEA SIDE

کمر
ASTERIA KREMLINE PALACE

U.All ۱۰,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا
ALKOCLAR KEMER

U.All ۱۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

SEA SIDE

کمر
WIND OF LARA

U.All ۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا
GRAND PARK LARA

U.All ۱۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا
ORANGE COUNTY KEMER

U.All ۱۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر
CRYSTAL WATERWORLD

U.All ۱۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

بلک
VENEZIA PALACE DELUXE

U.All ۱۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا
SHERWOOD DREAMS

U.All ۱۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۷,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

بلک
WOW TOPKAPI PALACE

U.All ۱۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا
LIBERTY LARA

U.All ۱۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا
CLUB ASTERIA BELEK

U.All ۱۳,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۸,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

بلک
ADALYA ELITE LARA

U.All ۱۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۸,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا
MIRACLE

U.All ۱۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۸,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا
CONCORDE DELUXE

U.All ۱۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۲۲,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۸,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا
SHERWOOD BREEZES RESORT

U.All ۱۴,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۸,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا
SHERWOOD BREEZES RESORT

U.All ۱۴,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۱۹,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۸,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا
GRANADA LUXURY BELEK

U.All ۱۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۸,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

بلک
BAIA LARA

U.All ۱۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۲۱,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۹,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا
HOTEL SELECTOM LUXURY RESORT

U.All ۱۷,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲۶,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

بلک

پرواز ماهان ،فرودگاه مقصد دنیزلی می باشد .