آنتالیا ۲ خرداد

آنتالیا ۲ خرداد

مشخصات تور

 • 35750000 تومان
 • تهران آنتالیا
 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
 • هوایی - ایران ایر
 • 7 روز
 • 6 شب

برنامه سفر

نام مدت اقامت توضيحات
آنتالیا ۶ شب ساعت رفت پرواز: 22:30

ساعت برگشت پرواز: 02:45
تاریخ پرواز رفت 02 خرداد می باشد .

فروردگاه مقصد دنیزلی می باشد .

اطلاعات تکمیلی

مدارک : گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات :

لیت رفت و برگشت با پرواز ایران ایر ، 6 شب و 7 روز اقامت در هتل ، همراه صبحانه . ناهار . شام
ترانسفرفرودگاهی ، راهنماي مسافرتی ، بیمه مسافرتی


توضیحات :
 • نرخ کودك زیر دو سال 295.000ومان می باشد .
 • هتل و پرواز بصورت گارانتی می باشد ودر صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.

 

نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات منطقه هتل

AGON HOTEL

B.B ۳,۵۷۵,۰۰۰ تومان ۴,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

HIMEROS BEACH

All ۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

AGON HOTEL

H.B ۳,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۸۱۵,۰۰۰ تومان ۳,۳۷۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

LARA DINC

B.B ۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۴,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

MELISSA RESIDENCE

All ۴,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۵,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

BELKON CLUB

All ۴,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان

STD

بلک

LARA DINC

All ۴,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۵,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

LARA HADRIANUS

All ۴,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

WHITE ANGEL

All ۴,۷۴۰,۰۰۰ تومان ۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

CENDER

All ۴,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

ARMAS KAPLAN PARADISE

All ۵,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۶,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

ARMAS LABADA

U.All ۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

RAMADA RESORT SIDE

All ۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان ۷,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان

STD

سیده

RAMADA RESORT SIDE

All ۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۷,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان

SUPERIOR

سیده

TRANS ATLANTIK

U.All ۶,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۷,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

SENSITIVE PREMIUM RESORT

U.All ۶,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۷,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان

STD

بلک

KERVANSARAY KUNDU

U.All ۶,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۵۷۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان

STD

کندو

ORANGE COUNTY ALANYA

U.All ۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۹,۹۷۵,۰۰۰ تومان ۴,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان

STD

اوکورجالار

ORANGE COUNTY BELEK

U.All ۶,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۸,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان

STD

بلک

LARA FAMILY CLUB

U.All ۶,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۸,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

ORANGE COUNTY KEMER

U.All ۷,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

KARMIR RESORT

All ۷,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

KERVANSARAY LARA

U.All ۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

RAMADA RESORT LARA

U.All ۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۹,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

CRYSTAL WATERWORLD

U.All ۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان

STD

بلک

ASKA LARA

All ۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

CLUB SERA

U.All ۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان

CLUB

لارا

CLUB SERA

U.All ۸,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان

ELEGANCE

لارا

WIND OF LARA

U.All ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

GRAND PARK LARA

U.All ۸,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۸,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

GRAND PARK KEMER

U.All ۹,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

SHERWOOD DREAMS

U.All ۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان

STD

بلک

ADALYA ELITE LARA

U.All ۹,۷۴۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۱۷۵,۰۰۰ تومان ۶,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

LIBERTY LARA

U.All ۹,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۱۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

VENEZIA PALACE DELUXE

U.All ۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

TITANIC BEACH LARA

U.All ۱۰,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۱۴,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

ASTERIA KREMLINE PALACE

U.All ۱۰,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۱۵,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

TITANIC DELUXE

U.All ۱۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۱۵,۵۷۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان

STD

بلک
 • تاریخ پرواز رفت ۰۲ خرداد می باشد .
 • فروردگاه مقصد دنیزلی می باشد .