آنتالیا ۲و ۴ خرداد

آنتالیا ۲و ۴ خرداد

مشخصات تور

 • 3590000 تومان
 • تهران آنتالیا
 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
 • هوایی - ایران ایر
 • 7 روز
 • 6 شب

برنامه سفر

نام مدت اقامت توضيحات
آنتالیا ۶ شب ساعت رفت پرواز: 01:50

ساعت برگشت پرواز: 04:50
تتاریخ پرواز رفت 2 و 4 خرداد می باشد .
ساعت پروازي 4 خرداد :
————-
ساعت پرواز رفت 20:22 و برگشت 20:02 می باشد .
فرودگاه مقصد اسپارتا می باشد .
***این تور شامل 500 هزار تومان افزایش نرخ می شود ***

اطلاعات تکمیلی

مدارک : گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات :

پرواز رفت و برگشت هواپیمایی ایران ایر – 6 شب و 7 روز اقامت در هتل به همراه صبحانه ، نهار و شام – لیدر
فارسی زبان – بیمه مسافرتی – ترانسفر فرودگاهی


توضیحات :
 • نرخ کودك زیر دو سال 290.000 تومان می باشد .
 • هتل و پرواز بصورت گارانتی می باشد ودر صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.

 

نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات منطقه هتل

LARA PALACE

B.B ۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

STD

لارا

HIMEROS LIFE

All ۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

2 خرداد

کمر

ARMIR PALACE

All ۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

2 خرداد

کمر

HIMEROS LIFE

All ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

4 خرداد

کمر

ARMIR PALACE

All ۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

4 خرداد

کمر

LARA HADRIANUS

All ۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

STD

لارا

AMBASSADOR

All ۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

PARK ROOM

کمر

CENDER

All ۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

AMBASSADOR

All ۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

STD

کمر

ONKEL RESORT

All ۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

STD

کمر

PALMET RESORT KIRIS

All ۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

STD

کمر

RAMADA RESORT SIDE

All ۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

STD

سیده

DIAMOND BEACH

All ۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

STD

سیده

ARMAS KAPLAN PARADISE

U.All ۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

STD

کمر

PALMET BEACH

All ۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

STD

کمر

TRANS ATLANTIK

All ۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

2 خرداد

کمر

TRANS ATLANTIK

All ۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

4 خرداد

کمر

KERVANSARAY KUNDU

U.All ۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

STD

کندو

ORANGE COUNTY BELEK

U.All ۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

STD

بلک

KERVANSARAY LARA

U.All ۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

STD

لارا

CRYSTAL WATERWORLD

U.All ۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

2 خرداد

بلک

ORANGE COUNTY KEMER

All ۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

2 خرداد

کمر

ASKA LARA

U.All ۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

STD

لارا

WIND OF LARA

U.All ۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

STD

لارا

CRYSTAL WATERWORLD

U.All ۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

4 خرداد

بلک

CLUB SERA

U.All ۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

CLUB/
4 خرداد

لارا

AMARA PRESTIGE

U.All ۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

2 خرداد

کمر

ASTERIA KREMLINE PALACE

U.All ۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

STD

لارا

CONCORDE DELUXE

U.All ۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

STD

لارا

AMARA PRESTIGE

U.All ۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

4 خرداد

کمر

ORANGE COUNTY KEMER

U.All ۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

4 خرداد

کمر

TITANIC DELUXE

U.All ۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

STD

بلک

DELPHIN BE GRAND

U.All ۱۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

STD

لارا
 • تاریخ پرواز رفت ۲ و ۴ خرداد می باشد .
 • فرودگاه مقصد اسپارتا می باشد .