آنتالیا ۱۶ خرداد

آنتالیا ۱۶ خرداد

مشخصات تور

  • 3990000 تومان
  • تهران آنتالیا
  • ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
  • ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
  • هوایی - ایران ایر
  • 6 روز
  • 7 شب

برنامه سفر

نام مدت اقامت توضيحات
آنتالیا ۶ شب پرواز ایران ایر

ساعت رفت پرواز: 20:40

ساعت برگشت پرواز: 00:30
تاریخ پرواز رفت 16 خرداد می باشد

فروردگاه مقصد دنیزلی می باشد .

اطلاعات تکمیلی

مدارک : گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات :

لیت رفت و برگشت با پرواز ایران ایر ، 6 شب و 7 روز اقامت در هتل ، همراه صبحانه . ناهار . شام
ترانسفرفرودگاهی ، راهنماي مسافرتی ، بیمه مسافرتی


توضیحات :
  •  نرخ کودك زیر دو سال 295.000 تومان می باشد .
  • هتل و پرواز بصورت گارانتی می باشد ودر صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.

 

نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات منطقه هتل

HIMEROS BEACH

All ۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

CLUB HERAKLES

All ۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

LARA DINC

All ۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

MELISSA RESIDENCE

All ۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

LARA HADRIANUS

All ۴,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۵,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

BELKON CLUB

All ۴,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۵,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان

STD

بلک

PALMET RESORT KIRIS

All ۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

NAZAR BEACH

All ۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۷,۰۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

CENDER

All ۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۷,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

ARMAS GUL BEACH

All ۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان

ANNEX ROOM

کمر

ARMAS LABADA

All ۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

RAMADA RESORT SIDE

All ۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان

STD

سیده

ARMAS KAPLAN PARADISE

All ۶,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۸,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

RAMADA RESORT SIDE

All ۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان

SUPERIOR

سیده

ARMIR RESORT

All ۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

TRANS ATLANTIK

U.All ۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

TURKIZ RESORT

U.All ۷,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

IMPERIAL SUNLAND

U.All ۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

ORANGE COUNTY ALANYA

U.All ۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان

STD

اوکورجالار

KARMIR RESORT

All ۷,۷۴۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

ORANGE COUNTY BELEK

U.All ۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان

STD

بلک

LARA FAMILY CLUB

U.All ۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

RAMADA RESORT LARA

U.All ۸,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۱۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

KERVANSARAY KUNDU

U.All ۹,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان

STD

کندو

CLUB SERA

U.All ۹,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان

CLUB

لارا

GRANADA BEACH

U.All ۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان

STD

افشارلار

CLUB SERA

U.All ۹,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان

ELEGANCE

لارا

AMARA PRESTIGE

U.All ۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

KERVANSARAY LARA

U.All ۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

VENEZIA PALACE DELUXE

U.All ۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

GRAND PARK LARA

U.All ۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

SHERWOOD DREAMS

U.All ۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان

STD

بلک

ASTERIA KREMLINE PALACE

U.All ۱۰,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

LIBERTY LARA

U.All ۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

ADALYA ELITE LARA

U.All ۱۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

ORANGE COUNTY KEMER

U.All ۱۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

SHERWOOD BREEZES RESORT

U.All ۱۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

GRANADA LUXURY BELEK

U.All ۱۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان

STD

بلک

BAIA LARA

U.All ۱۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا
  • پرواز ایران ایر .فروردگاه مقصد دنیزلی می باشد