آنتالیا ۰۳ خرداد

آنتالیا ۰۳ خرداد

مشخصات تور

 • 3775000 تومان
 • تهران آنتالیا
 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
 • هوایی - ماهان
 • 7 روز
 • 6 شب

برنامه سفر

نام مدت اقامت توضيحات
آنتالیا ۶ شب ساعت رفت پرواز: 22:30

ساعت برگشت پرواز: 02:45
تاریخ پرواز رفت 03 خرداد می باشد .

فروردگاه مقصد دنیزلی می باشد .

اطلاعات تکمیلی

مدارک : گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات :

بلیت رفت و برگشت با پرواز ماهان ، 6 شب و 7 روز اقامت در هتل ، همراه صبحانه . ناهار . شام
ترانسفرفرودگاهی ، راهنماي مسافرتی ، بیمه مسافرتی


توضیحات :
 • نرخ کودك زیر دو سال 295.000 تومان می باشد .
 • هتل و پرواز بصورت گارانتی می باشد ودر صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.

 

نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات منطقه هتل

AGON HOTEL

B.B ۳,۷۷۵,۰۰۰ تومان ۴,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

HIMEROS BEACH

All ۴,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

AGON HOTEL

H.B ۴,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۰۱۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۷۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

LARA DINC

B.B ۴,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

MELISSA RESIDENCE

All ۴,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۵,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

BELKON CLUB

All ۴,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان

STD

بلک

LARA DINC

All ۴,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۵,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان

لارا

WHITE ANGEL

All ۴,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

LARA HADRIANUS

All ۴,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

CENDER

All ۴,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

ARMAS KAPLAN PARADISE

All ۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

ARMAS LABADA

U.All ۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

RAMADA RESORT SIDE

All ۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۷,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان

STD

سیده

RAMADA RESORT SIDE

All ۶,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۸,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان

SUPERIOR

سیده

TRANS ATLANTIK

U.All ۶,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۷,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

KERVANSARAY KUNDU

U.All ۶,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان

STD

بلک

KERVANSARAY KUNDU

U.All ۶,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۸,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۷۷۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان

STD

کندو

ORANGE COUNTY ALANYA

U.All ۶,۷۴۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۱۷۵,۰۰۰ تومان ۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان

STD

اوکورجالار

ORANGE COUNTY BELEK

U.All ۷,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۹,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان

STD

بلک

LARA FAMILY CLUB

U.All ۷,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۹,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

ORANGE COUNTY KEMER

U.All ۷,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

KARMIR RESORT

All ۷,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

KERVANSARAY LARA

U.All ۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

RAMADA RESORT LARA

U.All ۷,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

CRYSTAL WATERWORLD

U.All ۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان

STD

بلک

ASKA LARA

All ۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

CLUB SERA

U.All ۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان

CLUB

لارا

CLUB SERA

U.All ۸,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان

ELEGANCE

لارا

WIND OF LARA

U.All ۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

GRAND PARK KEMER

U.All ۸,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۸,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

GRAND PARK KEMER

U.All ۹,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان

STD

کمر

SHERWOOD DREAMS

U.All ۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان

STD

بلک

ADALYA ELITE LARA

U.All ۹,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۳۷۵,۰۰۰ تومان ۶,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

LIBERTY LARA

U.All ۱۰,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۱۳,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

VENEZIA PALACE DELUXE\

U.All ۱۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

TITANIC BEACH LARA

U.All ۱۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۱۴,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۷,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

ASTERIA KREMLINE PALACE

U.All ۱۱,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۱۶,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۷,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان

STD

لارا

TITANIC DELUXE

U.All ۱۱,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۱۵,۷۷۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان

STD

بلک
 • تاریخ پرواز رفت ۰۳ خرداد می باشد .
 • فروردگاه مقصد دنیزلی می باشد .